Samarbetspartners

Vi söker för närvarande personer och företag som vill stötta vår verksamhet. Stöttningen kan vara av ekonomisk karaktär men även innebära sponsring av material eller expertis inom området.

Om du är intresserad av att veta mer om sponsring till Björnbären är du välkommen att ta kontakt med oss via mail på finance@bjornbaren.de

Nuvarande sponsorer