Vår verksamhet

20161026_111229

Björnbären är en liten svensk/tysk förskola som öppnades 2013. Det är ett föräldraintiativ som grundades av engegerade föräldrar med målet att skapa en förskola för ska främja och utveckla båda kulturerna. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1- 6 år. Och vi har både svensk-/ och tysktalande personal på plats. Våra lokaler är befintliga i Maxvorstadt, nära Stiglmeierplatz med en liten trädgård.

Björnbärens specialitet är tvåspråkighet samt att vi låter barnen upptäcka världen med hjälp av alla sinnena. I enlighet med Reggio Emilia arbetar vi för att stärka barnens självständighet.

”Ett barn har hundra språk
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
De tvingar en att tänka utan kropp
och handla utan huvud.
Leken och arbetet,
verkligheten och fantasin,
vetenskapen och fantasteriet,
det inre och det yttre
görs till varandras motsatser.”

Dikten är skriven av Loris Malaguzzi och utrycker några av de grundläggande tankarna inom Reggio Emilia filosofin. De 100 språken är en metafor för barnens uttryckssätt och hur de kommunicerar i samspel med sin omgivning. En bärande idé i filosofin är att utveckla alla barns uttrycksmöjligheter.