Föräldraengagemang

Att ha sina barn på Björnbären kräver ett föräldraengagemang med det ger också en mycket stor möjlighet till insyn i den dagliga verksamheten. Gemenskapen mellan barn, föräldrar och personal skapar trygghet för samtliga.

Björnbären är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse som består av en ordförande, en vice ordförande, kassör och suppleant.

Föräldrarnas engagemang krävs för att Björnbären skall fungera. Arbetsinsatsen per familj är cirka 5 dagar/år. Alla föräldrar har en funktion att fylla och insatsen kan bestå av styrelsearbete, planeringsarbete eller att vara behjälplig vid större aktiviteter såsom sommarfest/julfest etc.

Som förälder med barn på Björnbären får Ni:

  • Insyn och delaktighet i ert barns vardag
  • Bra kontakt med ert barns kamrater, andra föräldrar samt med personalen
  • Möjlighet att påverka beslut som fattas
  • Barnomsorg med mycket hög kvalitet